Personvernerklæring

 1. Innledning

Vi i Charge365 ivaretar personvernet til våre kunder, leverandører, partnere og deres ansatte. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger om våre Sluttbruker. Vi informerer også om hvilke rettigheter du som Sluttbruker har i tilknytning til dette.

 

 1. Behandlingsansvarlig

Charge365 er behandlingsansvarlig for dataene og bestemmer hva formålet med behandling av personopplysningene er. Charge365 kan imidlertid delegere oppgaver til underordnede og plassere det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger der det er nødvendig for å overholde GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og bestemmelsene i denne erklæringen.

 

 1. Innsamling og bruk av personopplysninger

Charge365s behandling av personopplysninger er basert på enten kontraktoppfyllelse eller berettiget interesse.  De personopplysningene vi samler inn, blir kun brukt til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Charge365 skal sikre at personopplysninger som blir behandlet, ikke senere blir brukt til formål som er uforenlige med innsamlingens opprinnelige formål, med mindre kunden samtykker i dette.

De personopplysningene vi samler inn og bruker, skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen og være korrekte og oppdaterte.

 

3.1 Registrering og bruk av Charge365

Følgende data blir registrert og lagret:

 • Navn på kontoeier
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Handelshistorikk
 • Transaksjonshistorikk
 • Forhåndsgodkjente ladepunkter
 • Ladehistorikk med forbruk og lokasjon

Kortdata er kryptert og ikke tilgjengelig for Eier av ladesystemet eller Eier av betalingstjenesten.

 

3.2 Kjøp

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Charge365, registrerer vi følgende opplysninger:

 • navn
 • faktureringsadresse
 • betalingsopplysninger
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • kjøpshistorikk
 • produkttype og serienummer

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Charge365, blir personopplysningene dine behandlet slik at vi kan behandle ordren, ferdigstille og gjennomføre transaksjonen og sende fakturaer. Kjøpshistorikken lagrer vi for å kunne bekrefte garantirettighetene dine.

 

3.3 Supporthenvendelser

Når du kontakter supportteamet vårt, kan vi lagre personopplysninger som

 • navn
 • telefonnummer
 • adresse
 • e-postadresse
 • sted
 • Diagnosedata og måleravlesning

Charge365 kan bruke personopplysningene til å tilpasse sin kundestøtte og forbedre sin kundeservice med fullstendige data for bruk, feilmeldinger osv.

 

3.4 www.charge365.no

Når du besøker nettsiden www.charge365.no, samler vi inn informasjon om

 • hvilke sider du besøker
 • hvordan du bruker sidene

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn denne informasjonen. Informasjonskapsler er en standardteknologi som de fleste nettsider bruker i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagt til i internminnet i nettleseren din. Den gjør det mulig for oss å se hva brukere ser på, hvordan de navigerer på nettsidene, og hvordan innholdet på nettsidene fungerer. I tillegg samler vi inn informasjon om navigering, besøkstidspunkt og nettleserversjon og så videre for i størst mulig grad å tilpasse innholdet på nettsidene til deg som bruker. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi bruker på charge365.no/bruk-av-cookies.

Vi samler inn og behandler informasjon om hva du ser på for å forbedre ytelsen og synligheten til nettsidene.

 

3.5 Kundekontakt

Når du kontakter Charge365 på e-post eller chat, kan vi samle inn følgende personopplysninger:

 • navn
 • e-postadresse

Personopplysninger fra henvendelser fra og kontakt med en kunde brukes til kommersiell kommunikasjon og til å følge opp klager. Charge365 kan bruke e-postadressen til en eksisterende kunde til å informere om Charge365s tjenester og produkter.

 

 1. Deling av personopplysninger

Brukerkontoen din og opplysninger som assosieres med deg, blir aldri delt med uvedkommende. Bruksdata (ladesesjoner) kan bli delt med autoriserte utenforstående hvis dette følger av norsk lovgivning. Vi vil kunne benytte underleverandører som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre kunder. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester, betalingstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre kunde- og leverandørsystemer. En del av våre underleverandører vil kunne drive sin virksomhet i utlandet, og vi vil også kunne overføre personopplysninger om våre kunder til det sted hvor underleverandøren befinner seg eller hvor han har lokalisert sine lagringstjenester, herunder land innenfor EU/EØS.

 

4.1 Betalingsformidling

Betalingstjenester for ladestasjonsformidlere hos Charge365 behandles av løsning levert av Stripe, og er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inneholder Stripe Terms of Service (samlet «Stripe Services Agreement»).

Ved å godta vilkårene, eller ved å fortsette å operere som Eier på Charge365, godtar du å være bundet av Stripe Services-avtalen, da denne avtalen kan endres av Stripe fra tid til annen. 

Som en betingelse for at Charge365 muliggjør betalingstjenester via Stripe, godtar du å gi Charge365 nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du gir tillatelse til Charge365 for å dele det og transaksjonsinformasjon relatert til bruken av betalingstjenester levert av Stripe.

Fullstendig innhold i Stripe Services Agreement er tilgjengelig her: https://stripe.com/en-no/legal

 

 1. Lagring av personopplysninger

Personopplysninger om våre kunder skal kun oppbevares så lenge det er behov, ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Vi kan bevare kundeopplysninger så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta Kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra Kunden. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres hovedsakelig avidentifisert og elektronisk med datasikkerhet i lokale IT. For de papirbaserte personopplysningene som ikke er anonymiserte, lagres disse i låsbare skap som bare de som trenger tilgang til dem for å utføre sine arbeidsoppgaver, har tilgang til. Arkivskapene plasseres i arkiv på kontorer som holdes låst utenom ordinær arbeidstid. Du kan nårsomhelst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som kunder, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.). Egne lagrings- og slettingsrutiner er utarbeidet internt og kan leveres ved forespørsel.

 

 1. Rettighetene dine

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Charge365 har om deg, og å få tilgang til dem. Du har rett til å få oppdatert ufullstendige, ukorrekte, unødvendige eller utdaterte personopplysninger. Du har rett til å be om å få personopplysningene dine slettet og å få en kopi av opplysningene våre i et maskinlesbart format. Du har rett til å protestere mot eller begrense databehandling under bestemte omstendigheter, som når du tror at opplysningene inneholder feil eller behandlingen er ulovlig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter som registrert (e-postadresse: gdpr@charge365.no).

 

 1. Klager

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har brutt personvernlovgivningen, men vi oppfordrer deg til å kontakte oss før du sender inn en slik klage.

 

 1. Endringer i denne personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi særskilt om dette. Du godkjenner den nye personvernerklæringen ved å fortsette å bruke Charge365s produkter og tjenester.

 

Oppdatert 16.04.2020

 

Charge365 AS

Professor Olav Hanssens vei 7A

4021 Stavanger

Norge

E-post: post@charge365.no