Vilkår og betingelser for leveranse av tilleggstjenesten charge365 service

For Kunder som har valgt Charge365 Service («Charge365 Service») gjelder Avtalens vilkår tilsvarende. Charge365 Service bestilles via bestillingsskjema på Leverandørens nettsider og trer i kraft ved mottatt Ordrebekreftelse.

Charge365 Service forutsetter at Kunden har bestilt og tegnet seg abonnement for Charge365 Betalingstjeneste.

Charge365 Service inkluderer:

 • Overvåkning av ladesystemet

 • Oppdatering av programvare

 • Feilsøking av tekniske varslinger

 • Retting av tekniske varslinger ved behov

 • Utsendelse av installatør ved behov

  Dersom Charge365 ikke klarer å feilsøke eller utbedre en teknisk varsling, vil Charge365 ved behov sende ut installatør til Kunde og dekke kostnader for arbeidet.

  Kunder som benytter seg av Charge365 Service blir belastet et månedlig gebyr pr. lader («Servicegebyr») i henhold til den enhver tid gjeldende sats som er oppgitt på Leverandørens nettsider.

  Leverandøren tar forbehold om prisendringer for Servicegebyret. Ved prisendringer for Servicegebyret vil Kunder bli varslet via e-post på den registrerte kontaktinformasjon.

  Charge365 Service fornyes automatisk på ubestemt tid inntil den blir sagt opp av Kunden.

  Ved oppsigelse av Charge365 Service gjelder tilsvarende vilkår og betingelser for avslutning av Abonnement som nærmere beskrevet under Avtalens punkt 3.