Charge365 Service

Hva er Charge365 Service?

Charge365 Service er en valgfri tilleggstjeneste skreddersydd til ditt borettslag, sameie eller bedrift, og fungerer som en vaktmestertjeneste for ladeanlegget ditt.

Når du bestiller Charge365, kan du i tillegg velge Charge365 Service og få følgende fordeler:

Utsendelse av installatør

Charge365 vil ved behov sende ut en installatør til deg og dekke kostnadene for arbeidet.

Døgnovervåking

Du slipper å håndtere feilmeldinger, og vi sørger for at alle ladestasjoner er online til enhver tid med kontinuerlig overvåking og oppfølging.

Feilsøking og retting

Oppstår det behov for feilsøking av tekniske advarsler, dekker Charge365 Service retting av dette. Også om installatør må besøke dere og gjøre arbeid på stedet.

Ett kontaktpunkt

Dersom det oppstår tekniske problemer tilknyttet ladestasjonen, trenger du kun henvende deg til oss. Vi tar dialogen videre og koordinerer med installatør eller Zaptec, og sørger for at problemet blir tatt tak i.

Oppdatering og programvare

Du vil alltid ha en lader med oppdatert programvare, vi sørger for det. Nye programvareoppdateringer inkluderer nye funksjonaliteter fra Zaptec.

kr 39,-

per lader/måned

Dette faktureres månedlig til eier av ladesystemet. 
Tjenesten har ingen bindingstid, du kan si opp avtalen når du vil